Giảm phân là gì? Kết quả, ý nghĩa của quá trình giảm phân

Kì đầu I: Thể nhiễm sắc kép mở màn co xoắn. Các cặp thể nhiễm sắc có thể trao đổi chéo và xảy ra tiếp hợp

Kì giữa I: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau I: Các thể nhiễm sắc kép trong các cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về phía hai cực của tế bào

Kì cuối I: Các thể nhiễm sắc kép nằm hoàn toàn trong 2 nhân mới được tạo thành.

→ Kết quả của quá trình giảm phân I: Mỗi tế bào mang 2n thể nhiễm sắc qua giảm phân I sẽ tạo thành 2 con chứa n thể nhiễm sắc kép bằng một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ.

giảm phân II – chinphu.vn

Kì đầu II: Thể nhiễm sắc co xoắn

Kì giữa II: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và được xếp thành 1 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo

Kì sau II: 2 cromatit tách nhau tại tâm động tạo thành 2 thể nhiễm sắc đơn và được phân li về phía 2 cực của tế bào

Kì cuối II: Các thể nhiễm sắc nằm hoàn toàn phía trong 2 nhân mới được tạo thành

→ Kết quả của quá trình giảm phân II: Một tế bào mang 2n thể nhiễm sắc trải qua giảm phân sẽ tạo thành 4 tế bào con có n thể nhiễm sắc. 

Kết quả của quá trình giảm phân

Từ một tế bào mẹ có 2n thể nhiễm sắc kép sẽ tạo ra 4 tế bào con có bộ thể nhiễm sắc n đơn.

Ở giới đực: Ko xảy ra hiện tượng hoán vị gen bởi 1 tế bào sinh tinh giản phân tầm thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng, trong đó có 2 loại tinh trùng với 2 kiểu gen không giống nhau. Hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng với các kiểu gen không giống nhau. 

Ở giới cái: Các tế bào trứng chỉ có thể tạo ra 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.

Ý nghĩa của quá trình giảm phân

Sự phân li độc lập của các thể nhiễm sắc và trao đổi đoạn giúp tạo nên rất nhiều các loại giao tử không giống nhau. Thông qua quá trình thụ tinh, các tổ hợp gen mới được tạo thành gây nên các biến dị tổ hợp → làm cho sinh giới trở thành nhiều chủng loại và có khả năng thích ứng cao hơn. Sự di truyền của thế hệ sau của các loài sinh sản hữu tính trở thành nhiều chủng loại hơn là nguồn vật liệu phục vụ cho quá trình lựa chọn tự nhiên, giúp các loài dễ dàng thích ứng với điều kiện sống thay đổi. 

Các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đều giúp duy trì bộ thể nhiễm sắc đặc trưng của loài.

Phân biệt giảm phân và nguyên phân

Giống nhau

 • Đều là hình thức phân bào
 • Đều có 1 lần nhân đôi ADN
 • Đều có 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối
 • NST đều trải qua những chuyển đổi tương đồng như: đóng xoắn, tháo xoắn, tự nhân đôi,…
 • Nhân con và màng nhân đều tiêu biến vào kì đầu và xuất hiện vào kì cuối
 • Thoi phân bào đều tiêu biến vào kì cuối và xuất hiện vào kì đầu

Không giống nhau:

 • Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chín còn nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dưỡng
 • Giảm phân có 2 lần phân bào còn nguyên phân có 1 lần phân bào
 • Giảm phân kì đầu có sự trao đổi chéo và bắt cặp còn nguyên phân kì đầu ko có
 • Giảm phân kì giữa NST xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo còn nguyên phân kì giữa NST xếp thành 1 hàng
 • Giảm phân kết quả từ 1 mẹ cho ra 4 tế bào con còn nguyên phân từ 1 mẹ cho ra 2 tế bào con
 • Giảm phân số lượng NST trong tế bào con giảm đi ½ còn nguyên phân số lượng NST trong tế bào con được giữ nguyên
 • Giảm phân tạo biến dị tổ hợp. Đây được coi cơ sở cho sự nhiều chủng loại và phong phú của sinh vật để sinh vật tiến hoá và thích ứng với các môi trường không giống nhau. Còn nguyên phân duy trì sự giống nhau giữa tế bào con và tế bào mẹ.

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục vào thời kì chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ thuở đầu. Quá trình giảm phân gồm 2 thời đoạn liên tục nhau là giảm phân I và giảm phân II, mỗi lần phân chia gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

Tóm lại, giảm phân là quá trình phân li độc lập của các NST để tạo ra sinh giới nhiều chủng loại và duy trì bộ NST đặc trưng của một loài. Bài viết của chúng tôi đã giúp trả lời câu hỏi giảm phân là gì và hình thức phân bào này xảy ra ở loại tế bào nào. Kỳ vọng rằng tài liệu Sinh vật học này sẽ giúp ích hơn cho các bạn trong quá trình học tập bộ môn Sinh vật học. 

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 

[rule_{ruleNumber}]

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

[rule_3_plain]

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

5/5 – (1 đánh giá)

Giảm phân là một trong những phần tri thức vô cùng quan trọng của bộ môn sinh vật học nhưng chúng ta cần nắm rõ. Vậy giảm phân là gì? Hình thức phân bào này xảy ra ở các loại tế bào nào? Đây là những câu hỏi được rất nhiều độc giả thắc mắc lúc nhắc tới khái niệm giảm phân. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời để trả lời những câu hỏi trên qua bài viết dưới đây nhé. 
Giảm phân là gì?

Mục lục bài viết

Giảm phân là gì?Giảm phân tiếng Anh là gì?Các đặc điểm của giảm phânGiảm phân IGiảm phân IIKết quả của quá trình giảm phânÝ nghĩa của quá trình giảm phânPhân biệt giảm phân và nguyên phânGiảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Giảm phân là quá trình phân bào chỉ có thể xảy ra ở các tế bào sinh tinh và sinh trứng (hay còn gọi là tế bào sinh dục chín) tạo ra tinh trùng hoặc trứng (các giao tử) mang một nửa bộ NST của tế bào mẹ thuở đầu.
Giảm phân là gìGiảm phân tiếng Anh là gì?
Giảm phân tiếng Anh là meiosis
Xem thêm lá cây có màu xanh lục vì?
Các đặc điểm của giảm phân
Giảm phân I
Kì đầu I: Thể nhiễm sắc kép mở màn co xoắn. Các cặp thể nhiễm sắc có thể trao đổi chéo và xảy ra tiếp hợp
Kì giữa I: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau I: Các thể nhiễm sắc kép trong các cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về phía hai cực của tế bào
Kì cuối I: Các thể nhiễm sắc kép nằm hoàn toàn trong 2 nhân mới được tạo thành.
→ Kết quả của quá trình giảm phân I: Mỗi tế bào mang 2n thể nhiễm sắc qua giảm phân I sẽ tạo thành 2 con chứa n thể nhiễm sắc kép bằng một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ.
Giảm phân II
giảm phân II – chinphu.vnKì đầu II: Thể nhiễm sắc co xoắn
Kì giữa II: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và được xếp thành 1 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo
Kì sau II: 2 cromatit tách nhau tại tâm động tạo thành 2 thể nhiễm sắc đơn và được phân li về phía 2 cực của tế bào
Kì cuối II: Các thể nhiễm sắc nằm hoàn toàn phía trong 2 nhân mới được tạo thành
→ Kết quả của quá trình giảm phân II: Một tế bào mang 2n thể nhiễm sắc trải qua giảm phân sẽ tạo thành 4 tế bào con có n thể nhiễm sắc. 
Kết quả của quá trình giảm phân
Từ một tế bào mẹ có 2n thể nhiễm sắc kép sẽ tạo ra 4 tế bào con có bộ thể nhiễm sắc n đơn.
Ở giới đực: Ko xảy ra hiện tượng hoán vị gen bởi 1 tế bào sinh tinh giản phân tầm thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng, trong đó có 2 loại tinh trùng với 2 kiểu gen không giống nhau. Hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng với các kiểu gen không giống nhau. 
Ở giới cái: Các tế bào trứng chỉ có thể tạo ra 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.
Ý nghĩa của quá trình giảm phân
Sự phân li độc lập của các thể nhiễm sắc và trao đổi đoạn giúp tạo nên rất nhiều các loại giao tử không giống nhau. Thông qua quá trình thụ tinh, các tổ hợp gen mới được tạo thành gây nên các biến dị tổ hợp → làm cho sinh giới trở thành nhiều chủng loại và có khả năng thích ứng cao hơn. Sự di truyền của thế hệ sau của các loài sinh sản hữu tính trở thành nhiều chủng loại hơn là nguồn vật liệu phục vụ cho quá trình lựa chọn tự nhiên, giúp các loài dễ dàng thích ứng với điều kiện sống thay đổi. 
Các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đều giúp duy trì bộ thể nhiễm sắc đặc trưng của loài.
Phân biệt giảm phân và nguyên phân
Giống nhau
Đều là hình thức phân bào
Đều có 1 lần nhân đôi ADN
Đều có 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối
NST đều trải qua những chuyển đổi tương đồng như: đóng xoắn, tháo xoắn, tự nhân đôi,…
Nhân con và màng nhân đều tiêu biến vào kì đầu và xuất hiện vào kì cuối
Thoi phân bào đều tiêu biến vào kì cuối và xuất hiện vào kì đầu
Không giống nhau:
Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chín còn nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dưỡng
Giảm phân có 2 lần phân bào còn nguyên phân có 1 lần phân bào
Giảm phân kì đầu có sự trao đổi chéo và bắt cặp còn nguyên phân kì đầu ko có
Giảm phân kì giữa NST xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo còn nguyên phân kì giữa NST xếp thành 1 hàng
Giảm phân kết quả từ 1 mẹ cho ra 4 tế bào con còn nguyên phân từ 1 mẹ cho ra 2 tế bào con
Giảm phân số lượng NST trong tế bào con giảm đi ½ còn nguyên phân số lượng NST trong tế bào con được giữ nguyên
Giảm phân tạo biến dị tổ hợp. Đây được coi cơ sở cho sự nhiều chủng loại và phong phú của sinh vật để sinh vật tiến hoá và thích ứng với các môi trường không giống nhau. Còn nguyên phân duy trì sự giống nhau giữa tế bào con và tế bào mẹ.
Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?
Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục vào thời kì chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ thuở đầu. Quá trình giảm phân gồm 2 thời đoạn liên tục nhau là giảm phân I và giảm phân II, mỗi lần phân chia gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
Tóm lại, giảm phân là quá trình phân li độc lập của các NST để tạo ra sinh giới nhiều chủng loại và duy trì bộ NST đặc trưng của một loài. Bài viết của chúng tôi đã giúp trả lời câu hỏi giảm phân là gì và hình thức phân bào này xảy ra ở loại tế bào nào. Kỳ vọng rằng tài liệu Sinh vật học này sẽ giúp ích hơn cho các bạn trong quá trình học tập bộ môn Sinh vật học. 
 

Xem thêm bài viết hay:  Tôi có nên mua một máy tính xách tay chơi game MSI không?

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

[rule_2_plain]

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

[rule_2_plain]

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

[rule_3_plain]

#Giảm #phân #là #gì #Kết #quả #nghĩa #của #quá #trình #giảm #phân

5/5 – (1 đánh giá)

Giảm phân là một trong những phần tri thức vô cùng quan trọng của bộ môn sinh vật học nhưng chúng ta cần nắm rõ. Vậy giảm phân là gì? Hình thức phân bào này xảy ra ở các loại tế bào nào? Đây là những câu hỏi được rất nhiều độc giả thắc mắc lúc nhắc tới khái niệm giảm phân. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời để trả lời những câu hỏi trên qua bài viết dưới đây nhé. 
Giảm phân là gì?

Mục lục bài viết

Giảm phân là gì?Giảm phân tiếng Anh là gì?Các đặc điểm của giảm phânGiảm phân IGiảm phân IIKết quả của quá trình giảm phânÝ nghĩa của quá trình giảm phânPhân biệt giảm phân và nguyên phânGiảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Giảm phân là quá trình phân bào chỉ có thể xảy ra ở các tế bào sinh tinh và sinh trứng (hay còn gọi là tế bào sinh dục chín) tạo ra tinh trùng hoặc trứng (các giao tử) mang một nửa bộ NST của tế bào mẹ thuở đầu.
Giảm phân là gìGiảm phân tiếng Anh là gì?
Giảm phân tiếng Anh là meiosis
Xem thêm lá cây có màu xanh lục vì?
Các đặc điểm của giảm phân
Giảm phân I
Kì đầu I: Thể nhiễm sắc kép mở màn co xoắn. Các cặp thể nhiễm sắc có thể trao đổi chéo và xảy ra tiếp hợp
Kì giữa I: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau I: Các thể nhiễm sắc kép trong các cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về phía hai cực của tế bào
Kì cuối I: Các thể nhiễm sắc kép nằm hoàn toàn trong 2 nhân mới được tạo thành.
→ Kết quả của quá trình giảm phân I: Mỗi tế bào mang 2n thể nhiễm sắc qua giảm phân I sẽ tạo thành 2 con chứa n thể nhiễm sắc kép bằng một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ.
Giảm phân II
giảm phân II – chinphu.vnKì đầu II: Thể nhiễm sắc co xoắn
Kì giữa II: Thể nhiễm sắc co xoắn cực đại và được xếp thành 1 hàng ở phía trên mặt phẳng xích đạo
Kì sau II: 2 cromatit tách nhau tại tâm động tạo thành 2 thể nhiễm sắc đơn và được phân li về phía 2 cực của tế bào
Kì cuối II: Các thể nhiễm sắc nằm hoàn toàn phía trong 2 nhân mới được tạo thành
→ Kết quả của quá trình giảm phân II: Một tế bào mang 2n thể nhiễm sắc trải qua giảm phân sẽ tạo thành 4 tế bào con có n thể nhiễm sắc. 
Kết quả của quá trình giảm phân
Từ một tế bào mẹ có 2n thể nhiễm sắc kép sẽ tạo ra 4 tế bào con có bộ thể nhiễm sắc n đơn.
Ở giới đực: Ko xảy ra hiện tượng hoán vị gen bởi 1 tế bào sinh tinh giản phân tầm thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng, trong đó có 2 loại tinh trùng với 2 kiểu gen không giống nhau. Hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng với các kiểu gen không giống nhau. 
Ở giới cái: Các tế bào trứng chỉ có thể tạo ra 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.
Ý nghĩa của quá trình giảm phân
Sự phân li độc lập của các thể nhiễm sắc và trao đổi đoạn giúp tạo nên rất nhiều các loại giao tử không giống nhau. Thông qua quá trình thụ tinh, các tổ hợp gen mới được tạo thành gây nên các biến dị tổ hợp → làm cho sinh giới trở thành nhiều chủng loại và có khả năng thích ứng cao hơn. Sự di truyền của thế hệ sau của các loài sinh sản hữu tính trở thành nhiều chủng loại hơn là nguồn vật liệu phục vụ cho quá trình lựa chọn tự nhiên, giúp các loài dễ dàng thích ứng với điều kiện sống thay đổi. 
Các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đều giúp duy trì bộ thể nhiễm sắc đặc trưng của loài.
Phân biệt giảm phân và nguyên phân
Giống nhau
Đều là hình thức phân bào
Đều có 1 lần nhân đôi ADN
Đều có 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối
NST đều trải qua những chuyển đổi tương đồng như: đóng xoắn, tháo xoắn, tự nhân đôi,…
Nhân con và màng nhân đều tiêu biến vào kì đầu và xuất hiện vào kì cuối
Thoi phân bào đều tiêu biến vào kì cuối và xuất hiện vào kì đầu
Không giống nhau:
Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chín còn nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dưỡng
Giảm phân có 2 lần phân bào còn nguyên phân có 1 lần phân bào
Giảm phân kì đầu có sự trao đổi chéo và bắt cặp còn nguyên phân kì đầu ko có
Giảm phân kì giữa NST xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo còn nguyên phân kì giữa NST xếp thành 1 hàng
Giảm phân kết quả từ 1 mẹ cho ra 4 tế bào con còn nguyên phân từ 1 mẹ cho ra 2 tế bào con
Giảm phân số lượng NST trong tế bào con giảm đi ½ còn nguyên phân số lượng NST trong tế bào con được giữ nguyên
Giảm phân tạo biến dị tổ hợp. Đây được coi cơ sở cho sự nhiều chủng loại và phong phú của sinh vật để sinh vật tiến hoá và thích ứng với các môi trường không giống nhau. Còn nguyên phân duy trì sự giống nhau giữa tế bào con và tế bào mẹ.
Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?
Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục vào thời kì chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ thể nhiễm sắc của tế bào mẹ thuở đầu. Quá trình giảm phân gồm 2 thời đoạn liên tục nhau là giảm phân I và giảm phân II, mỗi lần phân chia gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
Tóm lại, giảm phân là quá trình phân li độc lập của các NST để tạo ra sinh giới nhiều chủng loại và duy trì bộ NST đặc trưng của một loài. Bài viết của chúng tôi đã giúp trả lời câu hỏi giảm phân là gì và hình thức phân bào này xảy ra ở loại tế bào nào. Kỳ vọng rằng tài liệu Sinh vật học này sẽ giúp ích hơn cho các bạn trong quá trình học tập bộ môn Sinh vật học. 
 

Xem thêm bài viết hay:  vẽ tranh đề tài 20-11 đẹp nhất anime – Vẽ 20/11 | Cách vẽ tranh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bạn thấy bài viết Giảm phân là gì? Kết quả, ý nghĩa của quá trình giảm phân có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giảm phân là gì? Kết quả, ý nghĩa của quá trình giảm phân bên dưới để chinphu.vnNghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: chinphu.vn của chinphu.vn
Nhớ để nguồn: Giảm phân là gì? Kết quả, ý nghĩa của quá trình giảm phân

Viết một bình luận